Marihuana w leczeniu ADHD

Liczba osób, u których zdiagnozowano ADHD wciąż rośnie. Obecnie naukowcy sięgają po cannabis jako potencjalną alternatywę dla leczenia farmaceutycznego.

Każdego roku miliony ludzi na całym świecie zostaje zdiagnozowanych pod kątem zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD). Choroba ta dotyka około 6 – 9 procent dzieci oraz około 5 procent dorosłej populacji na całym świecie.

ADHD często okazuje się trudne do leczenia z pomocą konwencjonalnych metod leczenia ze względu na to, że posiadają one wiele skutków ubocznych. Medyczna marihuana może być świetną alternatywą leczenia dla osób cierpiących na tę chorobę.

CO TO JEST ADHD?

ADHD to zaburzenie neurorozwojowe charakteryzujące się trudnością polegającą na utrzymaniu uwagi na jednym zadaniu, nadpobudliwością lub trudnościami w kontrolowaniu zachowań nieodpowiednich dla danego wieku. Raz na jakiś czas każdy może mieć problemy z koncentracją lub kontrolowaniem impulsywnych zachowań, jednak w niektórych przypadkach problem ten jest tak trwały i wszechobecny, że zakłóca normalne funkcjonowanie w różnych aspektach życia, takich jak szkoła, praca, rodzina, czy interakcje społeczne. Osoby te często diagnozowane są jako posiadające ADHD.

Jest to najczęściej rozpoznawane i badane zaburzenie psychiczne zarówno u dzieci jak i młodzieży. Bez właściwej diagnozy oraz leczenia, ADHD może mieć poważne konsekwencje, takie jak problemy w szkole, depresja, stres, problemy rodzinne, problemy w budowaniu relacji, skłonności do popełniania przestępstw, nadużywanie różnych substancji oraz niepowodzenie w pracy. Z tych właśnie powodów, wczesna identyfikacja stanu oraz leczenie są niezbędne.

Istnieją trzy główne typy ADHD:

podtyp z przewagą zaburzeń koncentracji – Jest to zaburzenie powszechnie określane jako zaburzenie uwagi (ADD). Jest bardziej powszechne u dorosłych niż u dzieci. Objawy tego typu obejmują zapominanie, niezdolność skupiania się, łatwe rozpraszanie uwagi, słabe umiejętności słuchania oraz słabe umiejętności organizacje.

podtyp z przewagą nadruchliwości oraz impulsywności – Ten typ obejmuje stereotypowe cechy ADHD. Objawy obejmują wiercenie się, nadmierne ruszanie rękami oraz stopami, trudności w usiedzeniu w jednym miejscu przez dłuższy czas, nadmierne mówienie, impulsywność, przerywanie innym, trudności w oczekiwaniu na swoją kolej oraz stany lękowe.

• podtyp mieszany – Ten typ diagnozowany jest, gdy dana osoba wykazuje kilka objawów (sześć lub więcej) zarówno z jednego jak i drugiego typu.

PRZYCZYNY ADHD

Pomimo licznych badań, nie istnieje konkretna odpowiedź na dokładne przyczyny ADHD. Naukowcy odkryli jednak silne powiązania genetyczne z zaburzeniami ADHD. Wiele badań genetycznych dostarcza dowody, że ADHD może być silnie dziedziczną chorobą. Niemniej jednak, ADHD jest zaburzeniem bardzo złożonym, wynikającym z interakcje wielu genów.

Naukowcy mówią, że niektóre czynniki środowiskowe także zwiększają szansę wystąpienia ADHD. Do tych czynników należą:
• spożywanie alkoholu podczas ciąży
• narażenie na określone substancje które są toksyczne
• skrajnie przedwczesny poród
• niska masa urodzeniowa
• bicie, obelgi
• deprywacja społeczna.

Dowody nie mówią jednoznacznie jaka jest prawda, ale czynniki te z pewnością mogą zwiększać ryzyko wystąpienia objawów charakterystycznych dla ADHD.

Naukowcy nadal badają związek między tymi czynnikami środowiskowymi a zaburzeniem. Powszechnie przyjmuje się, że zaburzenie może także powodować nadmiar cukru, brak aktywności fizycznej oraz brak odpowiedniej opieki rodzicielskiej. Obecnie nie ma dowodów klinicznych na poparcie tych twierdzeń. Jednak te czynniki mogą nasilać objawy ADHD u niektórych dzieci.

AKTUALNE OPCJE LECZENIA ADHD

Obecnie zatwierdzone leczenie ADHD to leki farmaceutyczne oraz terapia behawioralna. Najpowszechniej stosowaną klasą leków w leczeniu objawów ADHD są środki psychostymulujące. Większość pacjentów z ADHD pozytywnie reaguje na tego rodzaju leki.

Warto zauważyć, że naukowcy wciąż badają długoterminową skuteczność leków psychostymulujących. Niestymulujące leki, takie jak Atomoksetyna, to kolejna opcja leczenia farmaceutycznego. Niestymulanty to leki o stopniowym uwalnianiu oraz wolniejszych efektach, które mogą utrzymywać się do 24 godzin.

Każdy pacjent musi indywidualnie rozważyć zalety oraz wady przyjmowania leków. Często niosą one ze sobą ryzyko działań niepożądanych, takich jak nadciśnienie, wahania nastroju, problemy ze wzrostem, drętwienie, wymioty, nerwowość, utratę masy ciała – lista jest długa… Jest to główny powód, dla którego wiele osób szuka alternatywnego leczenia.

Istotnym elementem leczenia osób z ADHD są interwencje behawioralne. Celem terapii behawioralnej jest identyfikacja niepożądanych zachowań oraz zastępowanie ich pożądanymi.

JAK MARIHUANA MOŻE POMÓC W LECZENIU ADHD

Potencjał cannabis w leczeniu ADHD polega na wpływie marihuany na poziom dopaminy w organizmie. Dopamina jest organiczną substancją chemiczną działającą jako neuroprzekaźnik. Naukowcy zauważyli, że objawy ADHD związane są często z niedoborem dopaminy w mózgu.

Naukowcy podejrzewają, że jest to spowodowane wyższym stężeniem transportera dopaminy w mózgu oraz w układzie nerwowym. Transporter dopaminy to białko biorące udział w wychwycie dopaminy. Dopamina niezbędna jest w prawidłowym działaniu funkcji poznawczych, takich jak koncentracja oraz pamięć.

Leki obecnie podawane pacjentom z ADHD, takie jak Ritalin oraz Adderall, stymulują ośrodkowy układ nerwowy poprawiając także możliwości koncentracji. Leki te mają szereg niepożądanych skutków ubocznych. Według dr Davida Bearmana, wybitnego badacza cannabis, marihuana wchodzi w interakcje z systemami zarządzania dopaminą w naszym mózgu. Jako taka ma zatem potencjalną wartość terapeutyczną w odniesieniu do objawów ADHD.

Dr Bearman mówi, że cannabis wydaje się zwiększać dostępność dopaminy, powodując w ten sposób efekty podobne do stymulantów, takich jak Ritalin. Ritalin oraz inne stymulanty wiążą się z dopaminą oraz hamują jej rozpad metaboliczny. Cannabis używa innego mechanizmu, ale ogólny efekt jest ten sam.

NIEDOBÓR DOPAMINY

Kannabinoidy mogą potencjalnie leczyć niedobór dopaminy u osób z ADHD. Jedno z badań opublikowanych w maju 2017 roku wykazało korzystne działanie cannabis na osoby z ADHD. Naukowcy z King’s College of London podali połowie grupy cannabis, a drugiej połowie placebo. Pacjenci, którzy otrzymali cannabis, wykazali poprawę w impulsywności oraz nadpobudliwości, a także poprawę innych czynników poznawczych, w tym umiejętność koncentracji. Jest to tylko jedno z wielu badań przeprowadzonych w ciągu ostatnich kilku lat, które wspierają przekonanie, że cannabis to realna alternatywa w leczeniu ADHD.

Oczywiście, zanim lekarze będą mogli zalecać marihuanę do leczenia ADHD, zwłaszcza u dzieci, potrzebujemy dalszych, bardziej konkretnych badań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © KonopiaLeczy.com - Wszystko o medycznej marihuanie THC, oleju i konopi CBD, badania oraz zastosowanie i dawkowanie.