Cannabis Może Łagodzić Objawy Odstawienia Opioidów

Nowo opublikowane badania wskazują, że cannabis może łagodzić objawy ostawienia opioidów.

Naukowcy mówią, że czas na formalne badania kliniczne nad skutecznością marihuany w leczeniu zaburzenia używania opioidów po tym, jak niedawno opublikowane badania wykazały, że marihuana może złagodzić wiele typowych objawów syndromu odstawienia opioidów.

W badaniu, przeprowadzonym przez naukowców z Johns Hopkins University School of Medicine i opublikowanym w czasopiśmie Journal of Substance Abuse Treatment, zapytano 200 osób, które używały w ciągu poprzedzającego badanie miesiąca zarówno opioidy jak i marihuanę, czy doświadczyły one polepszenia czy pogorszenia doświadczanych objawów.

Spośród 125 respondentów, którzy używali marihuany w leczeniu doświadczanego zespołu odstawienia, prawie trzy czwarte (72 procent) stwierdziło, że marihuana złagodziła ich objawy, a tylko 6,4 procent stwierdziło, że uległy one pogorszeniu. Kolejne 20 procent zgłosiło mieszane wyniki, a trzy osoby (2,4 procent) stwierdziły, że marihuana nie wydaje się mieć w żaden sposób widocznego efektu.

„Wyniki te pokazują, że marihuana może poprawić objawy odstawienia opioidów i że wielkość efektu ma znaczenie pod kątem klinicznym”.

Co najmniej cztery stany USA uwzględniają zaburzenie używania opioidów (OUD) jako warunek kwalifikujący do stosowania medycznej marihuany, ale krytycy narzekają, że istnieje niewiele dowodów na poparcie tej tezy. We wstępie do nowej pracy naukowcy potwierdzają, że „te zatwierdzenia dotyczą ze względu na ograniczone i sprzeczne dowody sugerujące, że marihuana może zarówno poprawić, jak i pogorszyć syndrom odstawienia opioidów”.

Wyniki nowego badania sugerują jednak, że marihuana robi znacznie więcej, łagodząc objawy odstawienia opioidów a nie je pogarszając. Z 18 typowych objawów, które zidentyfikowali naukowcy, uczestnicy stwierdzili, że marihuana pomaga złagodzić każdy z nich.

„W przypadku wszystkich objawów większość użytkowników stwierdziła, że uległy one poprawie dzięki stosowaniu marihuany,” stwierdzono w badaniu. „Wskaźniki odzwierciedlające uczestników, którzy doświadczyli poprawy w porównaniu z pogorszonymi objawami, wskazują, że więcej osób uważa, że ​​marihuana poprawia, a nie pogarsza wszystkie oceniane objawy”.

„Najczęstszym objawem zespołu odstawienia opioidów są stany lękowe, które marihuana jest w stanie skutecznie wyleczyć.”

Najczęściej zgłaszanymi objawami, które uległy poprawie były:

• stany lękowe (76,2% respondentów)
• drgawki (54,1%)
• problemy ze snem (48,4%)
• bóle kości i mięśni (45,9%)
• niepokój (45,1%)
• nudności (38,5%)
• głód opioidowy (37,7 procent).

Kobiety zgłaszały znacznie większy stopień złagodzenia objawów niż mężczyźni.

„Wyniki badań wskazują, że średnio nasilenie zespołu wycofania prawie podwoiło się w dniach, w których nie stosowano cannabis”. Wyniki pokazały również, że osoby „intensywniej używające cannabis i opioidów rzadziej doświadczają mocnych symptomów zespołu odstawienia”.

Uczestników badania rekrutowano za pomocą platformy Amazon Mechanical Turk (AMT), opartej na zadaniach rynku crowdsourcingu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © KonopiaLeczy.com - Wszystko o medycznej marihuanie THC, oleju i konopi CBD, badania oraz zastosowanie i dawkowanie.