Zatrucia i zaburzenia psychiczne

Większość użytkowników cytuje upośledzenie umysłowe z powodu zatrucia jako najważniejszy niekorzystny efekt marihuany. Marihuana poważnie ingeruje w umiejętności umysłowe, takie jak zapamiętywanie, przypominanie, uważność, zdolność podążania za danym tematem, koordynacja w złożonych zadaniach. Wielu użytkownikom trudno jest pracować, studiować czy wykonywać trudne zadania pod wpływem cannabis. Niektórzy użytkownicy, a raczej ich organizmy mogą budować tolerancję na te efekty, lub po prostu nauczyć się kompensować i dostosowywać. Niektórzy ludzie mogą przechodzić przez rutynę dnia codziennego z niewielkim problemem lub całkowicie bez problemu będąc pod wpływem marihuany. Oczywiście, w pewnych mało zauważalnych sytuacjach zawsze coś może zostać zakłócone.

Niektórzy ludzie twierdzą, że marihuana faktycznie zwiększa ich wydajność, szczególnie w zadaniach wymagających kreatywności, interakcji lub uczenia się czegoś na pamięć, a także powtarzalnych prac, w których narażenie na nudę jest bardzo prawdopodobne. Twierdzenia te nie zostały jeszcze poparte badaniami naukowymi, ale nadal interesujące jest to, że właściciele kopalni oraz plantacji w Ameryce Południowej oraz Afryce zachęcają pracowników do stosowania marihuany podczas przerw, aby zwiększyć ich morale i wydajność.

Zastosowanie marihuany nie ma żadnego wyraźnego wpływu na normalną wydajność intelektualną (gdy nie jesteś pod jej wpływem). Niektóre osoby twierdzą, że częste stosowanie jej związane jest ze spadkiem „sprawowania władzy wykonawczej” lub możliwości koncentracji i skupienia wysiłków na określonych celach. Badania psychologiczne wykazały, że ciężcy użytkownicy cannabis łatwiej się rozpraszają i są mniej uważni.

W każdym razie problemy tego typu są ogólnie ograniczone do nadużyć rekreacyjnych i nie mają znaczenia wśród użytkowników medycznych. Wielu pacjentów uważa, że marihuana jest niezbędna do ich codziennego funkcjonowania, łagodząc ból, dyskomfort oraz osłabiając cierpienie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © KonopiaLeczy.com - Wszystko o medycznej marihuanie THC, oleju i konopi CBD, badania oraz zastosowanie i dawkowanie.