Marihuana Może Być Skuteczna w Leczeniu Objawów Zespołu Tourette

Badanie: Marihuana może być skuteczna w leczeniu objawów zespołu Tourette.

Leki na bazie marihuany „mogą być skuteczne i bezpieczne w leczeniu tików i chorób współistniejących” u osób z zespołem Gilles de la Tourette, zgodnie z nowym badaniem opublikowanym w czasopiśmie Cannabis and Cannabinoids Research oraz elektronicznie przez National Institute of Health. Badanie nosi tytuł: Leczenie zespołu Gilles de la Tourette za pomocą medycyny opartej na konopiach indyjskich: Wyniki analizy retrospektywnej oraz ankiety przeprowadzonej online”.

„Zespół Gillesa de la Tourette’a (GTS) to zaburzenie neuropsychiatryczne, które charakteryzuje się tikami ruchowymi i głosowymi oraz chorobami współistniejącymi, w tym zaburzeniem koncentracji/ nadpobudliwością (ADHD) oraz zachowaniem/ zaburzeniem obsesyjno-kompulsywnym (OCB/ OCD)”, stwierdza streszczenie badania. „Z niepotwierdzonych doniesień i wstępnych kontrolowanych badań wynika, że medycyna na bazie konopi indyjskich (CBM) może złagodzić tiki i choroby współistniejące u dorosłych z GTS”.

To badanie zostało zaprojektowane „w celu dalszego zbadania skuteczności i bezpieczeństwa CBM w GTS i w szczególności porównania skutków różnych CBM”.

Na potrzeby badania naukowcy „przeprowadzili retrospektywną analizę danych, obejmującą wszystkich dorosłych pacjentów widzianych w naszej klinice, którzy stosowali CBM w leczeniu GTS”. Wszyscy ci pacjenci zostali poproszeni o wypełnienie ankiety internetowej (druga część badania), aby otrzymać bardziej szczegółowe dane na temat leczenia CBM.

Na podstawie dokumentacji medycznej naukowcy zidentyfikowali 98 pacjentów, którzy stosowali CBM (najczęściej marihuanę kupowaną na ulicy, a następnie nabiximole, dronabinol, medyczną marihuaną (w leczeniu GTS: Spośród 38 pacjentów, którzy byli w stanie to ocenić, 66% preferowało leczenie medyczną marihuaną, 18% dronabinol, 11% nabiksimole i 5% marihuanę kupowaną na ulicy.

„W sumie CBM spowodowało subiektywną poprawę w zakresie tików (o około 60% w 85% leczonych przypadków), chorób współistniejących (55% leczonych przypadków, najczęściej OCB/ OCD, ADHD i zaburzeń snu) oraz jakości życia ( 93%)”, stwierdza badanie. „Efekty CBM wydają się utrzymywać w perspektywie długoterminowej. Zdarzenia niepożądane wystąpiły u połowy pacjentów, ale oceniono je jako tolerowane”.

Dawki wszystkich CBM różniły się znacznie. Pacjenci oceniali konopie indyjskie (preferując odmiany bogate w tetrahydrokannabinol [THC]) jako skuteczniejsze i lepiej tolerowane w porównaniu z nabiksimolami i dronabinolem. Dane te zostały potwierdzone wynikami internetowej ankiety.

Naukowcy podsumowują, stwierdzając, że: Nasze wyniki potwierdzają ponadto, że CBM może być skuteczne i bezpieczne w leczeniu tików i chorób współistniejących przynajmniej w podgrupie dorosłych pacjentów z GTS. W naszej próbie pacjenci preferowali marihuanę bogatą w THC niż dronabinol i nabiximole, co może być związane z efektem otoczenia charakterystycznym dla produktów o pełnym spektrum. Należy jednak wziąć pod uwagę kilka ograniczeń badania, takich jak otwarty niekontrolowany projekt i retrospektywna analiza danych.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © KonopiaLeczy.com - Wszystko o medycznej marihuanie THC, oleju i konopi CBD, badania oraz zastosowanie i dawkowanie.