Marihuana pomaga w leczeniu padaczki

Marihuana pomaga w leczeniu padaczki i innych zaburzeń neurologicznych.

Medyczna marihuana bardzo interesuje naukowców badających objawy niektórych zaburzeń neurologicznych, w tym padaczki, choroby Parkinsona i stwardnienia rozsianego.

Do tej pory, przeprowadzona została tylko garstka badań na temat wpływu kannabinoidów na objawy zaburzeń neurologicznych innych niż stwardnienie rozsiane. Zatem mimo tego, że są ograniczone, badania wykazują związek między medyczną marihuaną a potencjalną poprawą określonych objawów we wszystkich trzech wyżej wymienionych zaburzeniach, w tym zmniejszenie bólu i napadów padaczkowych.

„Trudno jest uogólnić efekty marihuany w tych trzech zaburzeniach, ponieważ są one zupełnie różne i pod pewnymi względami przeciwne”, powiedziała dr Adie Wilson-Poe, neurolog i instruktor na Washington University w St. Louis oraz doradca naukowy Weedmaps.

Wpływ kannabinoidów na ośrodkowy układ nerwowy

Na przełomie lat 80. i 90. naukowcy zidentyfikowali i sklonowali dwa receptory kannabinoidowe, CB1 i CB2. Pomogło to w zrozumienia fizjologicznych ról i mechanizmów związanych z układem endokannabinoidowym (ECS).

Receptor CB1 znajduje się w szczególnie wysokich poziomach w móżdżku, korze nowej, zwojach podstawy mózgu i pniu mózgu. Receptor ten został uznany jako potencjalny środek terapeutyczny w zaburzeniach neurodegeneracyjnych i neuropsychologicznych.

Biorąc pod uwagę rozpowszechnioną obecność receptorów CB1 w ludzkim ciele, naukowcy uważają, że istnieje szerokie spektrum możliwych ról fizjologicznych, co pokazuje złożoność ECS. Na przykład naukowcy z University of British Columbia odkryli, że receptory CB1 hamują uwalnianie glutaminianu i kwasu gamma-aminomasłowego (GABA) z terminali presynaptycznych – możliwy i prawdopodobny mechanizm neuroprotekcji za pośrednictwem receptora CB1. Terminale presynaptyczne to miejsce w naszych komórkach, w którym działają neuroprzekaźniki.

Receptory CB1 wpływają na funkcje motoryczne i poznawcze, a receptory CB2 mogą odgrywać bardziej krytyczną rolę w neuroprotekcji i zapaleniu neurologicznym.
Cannabis i padaczka

Padaczka, dotykająca około 2 milionów Amerykanów, jest zaburzeniem neurologicznym, które dotyka ludzi w każdym wieku. Wykazano, że leki przeciwdrgawkowe całkowicie tłumią napady drgawkowe u około 60 procent pacjentów. Jednak leki te często powodują również działania niepożądane, w tym zwiększoną senność, bóle głowy, drżenie i możliwe wypadanie włosów.

Naukowcy są obecnie zainteresowani potencjalnym związkiem między kanabinoidami hamującymi napady a ogromną liczbą receptorów CB1 w ciele migdałowatym i hipokampie. W tych regionach dochodzi do częściowych napadów, co daje możliwość leczenia 30% pacjentów, u których występuje padaczka oporna na leki.

Dane z przeglądu wykazały, że dawka CBD wynosząca 20 mg na kg masy ciała pacjenta na dobę była bardziej skuteczna niż placebo, zmniejszając częstość napadów o 50 procent lub więcej. Na podstawie 14 badań obserwacyjnych 8,5 procent przebadanych uczestników doświadczyło wolności napadów, przy czym wśród próbek pediatrycznych odnotowano wyższe szacunki.

Chociaż potrzebne są dalsze badania, analiza z 2018 roku opublikowana w czasopiśmie International League Against Epilepsy, wykazała, że zastosowanie kannabinoidów w leczeniu padaczki dziecięcej wygląda co najmniej obiecująco. Dane z wysokiej jakości, krótkoterminowych badań kontrolnych sugerują, że kanabidiol (CBD) może być skuteczny w zmniejszaniu liczby napadów u dzieci o 50 procent lub więcej.

Każdego rodzaju zmniejszenie częstotliwości napadów może mieć ogromny wpływ na życie tych dzieci, dlatego oczekuje się, że gwałtowny wzrost liczby badań przeprowadzonych w ciągu najbliższych kilku lat gwałtownie wzrośnie.

Cannabis i stwardnienie rozsiane

W Stanach Zjednoczonych około 400 000 osób cierpi na SM – każdego tygodnia diagnozuje się około 200 nowych przypadków. Ostatnie badania opublikowane w Frontiers in Neurology wykazały, że istnieje szeroka akceptacja marihuany wśród społeczności stwardnienia rozsianego. Zgodnie z raportem z 2017 r., od 20 do 60 procent pacjentów stosuje cannabis do celów leczniczych.

W przeciwieństwie do padaczki, stwardnienie rozsiane jest demielinizacyjną lub niszczącą tkankę nerwową chorobą ośrodkowego układu nerwowego, powodującą szereg wyniszczających objawów, które wpływają na jakość życia.

„Mechanizmy działania marihuany na ból są dość jasne; cannabis pociąga za sobą zmianę neuroprzekaźnictwa w centrali bólowej mózgu, która znajduje się w śródmózgowiu. Jednak mechanizmy poprawy spastyczności nie są jasne. Lepsza kontrola mięśni/ lepsza kontrola motoryczna w chorobie Parkinsona może być powodowana tym samym lub podobnym zjawiskiem, które wydarza się u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, ale potrzebne są dalsze badania.”

Cannabis i choroba Parkinsona

W porównaniu do padaczki i stwardnienia rozsianego, nieco mniej wiadomo na temat związku między chorobą Parkinsona a marihuaną.

„Mimo, że przeprowadzono badania kliniczne dotyczące efektów marihuany u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, te badania kliniczne nie zostały przeprowadzone u pacjentów z chorobą Parkinsona”, mówi Wilson-Poe. „Dowody skuteczności marihuany w chorobie Parkinsona zdecydowanie nie są tak mocne”.

Mimo, że dostępne badania nie występują w dużej ilości i w większości są one obserwacyjne, choroba Parkinsona pozostaje jednym ze stanów kwalifikujących się do leczenia medyczną marihuaną w wielu stanach. Medyczna marihuana jest szczególnie interesująca jako sposób na potencjalne ograniczenie stosowania mocnych leków na receptę, w tym przeciwbólowych opioidów.

Mimo, że nauka oraz badania nad cannabis są nadal w powijakach, naukowce na całym świecie starają się jak najbardziej szczegółowo zbadać potencjał rośliny. Pozostaje oczywiście wiele pytań dotyczących zmiennych, takich jak metabolizm, siła działania, dawkowanie i wszelkie możliwe działania niepożądane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © KonopiaLeczy.com - Wszystko o medycznej marihuanie THC, oleju i konopi CBD, badania oraz zastosowanie i dawkowanie.