Niedokrwienie, arytmia

Niedokrwienie definiuje się jako niedostateczne dostarczenie krwi do narządu lub części ciała, zwłaszcza do mięśni sercowych. Jeśli chodzi o serce, niedokrwienie może powodować arytmię lub nieregularne bicie serca. Wolniejsze niż normalne bicie serca znane jest jako bradykardia, a szybsze, uznawane za normalne bicie serca nazywa się tachykardią. Nieregularne bicie serca określa się jako trzepotanie lub migotanie serca.

Ze względu na to, że krew przenosi niezbędne składniki odżywcze i tlen do komórek, jej brak może prowadzić do śmierci komórek lub ich martwicy. Jeśli niedokrwienie zaprowadzi do braku krwi w sercu, może to spowodować zawał, który objawia się jako obszar tkanek martwych, wynikający z braku dopływu krwi.

CBD wydaje się zapewniać działanie kardioprotekcyjne, zarówno w przypadku niedokrwienia jak i braku przepływu krwi do serca. Artykuł opublikowany w British Journal of Pharmacology wykazał, że intensywne podawanie CBD tłumi zaburzenia rytmu serca wywoływane przez niedokrwienie i zmniejsza rozmiar zawału w reperfuzji (terapie przywracające odpowiedni przepływ krwi).

Oprócz zmniejszania wielkości zawału w tkankach, CBD wykazuje także działanie antyarytmiczne.

Udar to poważny stan zdrowia, który należy do chorób sercowo – naczyniowych. Powstaje, kiedy dopływ krwi do obszarów mózgu jest zatkany. Im szybciej dana osoba otrzyma leczenie, tym mniej obrażeń wystąpi. Dzieje się tak dlatego, że im lepszy dopływ do krwi, tym dłużej obszary mózgu są pozbawione niezbędnego tlenu i składników odżywczych. Może to powodować poważne uszkodzenia mózgu, a nawet śmierć.

Istnieją dwie główne przyczyny udarów. Udar niedokrwienny występuje wtedy, gdy dopływ krwi ustaje z powodu skrzepów blokujących jej przepływ. Natomiast udar krwotoczny pojawia się, gdy naczynie krwionośne zaopatrujące w krew nasz mózg pęknie.

Naukowa publikacja w czasopiśmie Pharmaceuticals (Basel) omówiła potencjał terapeutyczny potencjał CBD w przypadku udaru niedokrwiennego. Badanie zademonstrowało przeciwzapalne, antyoksydacyjne i neuroochronne działanie CBD. Wykazano, że kannabinoid posiada silne działanie ochronne na mózg, które jest długotrwałe i przeciwutleniające, a zatem stanowi potencjalną możliwość w leczeniu udaru niedokrwiennego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © KonopiaLeczy.com - Wszystko o medycznej marihuanie THC, oleju i konopi CBD, badania oraz zastosowanie i dawkowanie.